Lời khuyên và châm ngôn

Vùng chết

Vùng chết
Vùng chết là những nơi dòng khí không đến được. Tránh những góc chết bằng cách để vào đó tủ, cây trồng trong nhà hoặc những vật trang trí.
Trong một gian phòng đóng kín không có cửa sổ, khí bị tiêu diệt và khí ẩm mốc có tác dụng xấu đối với những người làm việc lâu hoặc ngủ trong đó. Những vùng chêï, tốt nhất là để làm nơi kê tủ, xếp đồ đạc. Để cho khí chết tản đi, các cửa phải mở ra ngoài. Về nhận xét này, có hai nơi cần chú ý là nhà để xe và phòng họp.
Các thầy địa lý hiện đại quả quyết rằng phòng ngủ ở trên nhà để xe là không tốt, vì nó là một nơi kín, khí chết tích tụ lại trong đó. Lý luận tầm ihường hơn đó là vì khói từ trong nhà để xe thấm lên trên có thể tác dụng như một thứ thuốc độc chậm đối với người ngủ.
Những nơi vui chơi giải trí như phòng chiếu bóng, nhà hát, phòng hoà nhạc, do chức năng của chúng, cần phải thật kín và không có cửa sổ cho nên đặc biệt xấu đối với khí. May thay, người ta chỉ ngồi một tuần vài tiếng đồng hồ trong khí chết đó, nên cũng không có gì đáng lo ngại. Thêm nữa, những quy định vể phòng hỏa bắt buộc tất cả những cửa ra vào ở những nơi này đều phải mở ra ngoài, cho nên cũng làm cho khí chết thoát ra được. Nhưng những người phụ trách các phòng dùng để hội họp hoặc dùng vào mục đích công cộng khác, phải nghiêm khắc xem xét việc các phòng phải mở cửa ra ngoài theo đúng luật.

Vùng chết, Vùng chết