Lời khuyên và châm ngôn

Thủy long

THỦY LONG

Một chi phái quan trọng của trường phái Phong thủy Hình thé là nghiên cứu các mẫu hình thuộc hành Thủy. Trường phái Hình thế, được phát triển ở Nam Trung Hoa, ờ đó nổi tiếng từ thời xưa vể phong cảnh đẹp. Trường phái các mẫu hình hành Thủy do các nhà phong thủy sống ở những vùng chủ yếu là bằng phẳng, ít có những đồi núi, để có thể nhận ra những con Rồng trên mặt đất. Tuy nhiên, ở những vùng sình lầy bằng phẳng này những con sông uốn khúc quanh co tạo nên những mẫu hình đã nói lên nhiều điều đối với các nhà địa lý, không kém gì phong cảnh cữa những vùng đồì núi. Cho nên, nếu không có đồi núi để phát hiện ra những con Rồng, thì có lẽ có thể tìm thấy nó ở những khúc sông quanh co, ở hổ ao, suối lạch. Một triết gia lớn thời Minh là Tưởng Bình Giai đã phân loại ra hàng trăm mẫu hình hành Thủy trong quyển sách “Thủy long kinh” của ông. Và chỉ ra những địa điểm để xây nhà tốt nhất ở gần nước. Thực vậy, cái logic đằng sau lập luận vể một mầu hình nào đó là một địa điểm tốt hay xấu có thể quy lại thành một số nguyên tắc cơ bản. Phần lớn các minh họa trong cuốn “Thủv long kinh” thực sự là những thí dụ được mở rộng của các nguyên tắc đó, mặc dù ít thấy trên thực tế bên ngoài các thương cảng lớn hoặc các đô thị trên kênh rạch như Vơnidơ hay Amstecđam.

Thủy long, Thủy long