Ngũ hành

Thứ tự tương sinh và tương khắc

Tương sinh

Đây là thứ tự cơ bản của Ngũ hành cần phải nhớ. Nó có thể được trình bày theo sơ đồ sau đây:

thứ tự tương sinh

Thứ tự tương sinh

Các hành ở cạnh nhau nâng đỡ lẫn nhau, gọi là tương sinh. Như Mộc sinh Hỏa, Thủy sinh Mộc, V. V…. Nhưng còn một thứ tự khác của Ngũ hành, gọi là thứ tự tương khắc. Khi hai hành đứng cạnh nhau theo thứ tự này thì cái này hủy hoại (gọi là khắc) cái kia.

Tướng khắc

thứ tự tương khắc

Thứ tự tương khắc

Cho nên, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, V.V.. Có thế nhớ chuỗi diễn biến này bằng ý nghĩ:
Cây (Mộc) hút các chất phì nhiêu từ đất (Thổ)
Đất (Thổ) làm ô nhiễm nước (Thủy)
Nước (Thủy) dập lắt lửa (Hỏa)
Lửa (Hỏa) nung cháy kim loại (Kim)
Kim loại (Kim) đốn ngã cây (Mộc)
Mặt khác, hãy chú ý rằng, theo thứ tự ngược chiều thì một số hành lại tác động có lợi cho hành kia, thí dụ đất (Thổ) nuôi cây (Mộc), nước (Thủy) làm mềm đất (Thổ) (làm cho đất sét thành dẻo), và lửa (Hỏa) đun sôi nước (Thủy).
Khi đánh giá phẩm chất Phong thủy của một địa điểm, điều quan trọng là phải xem đâu là các hành nổi trội ở khu vực, sau đó mới quyết định hành nào có thể là hành nổi trội của địa điểm. Như vậy sẽ bao đảm được sự hài hoà giữa chất lượng Ngũ hành của khu vực và chất lượng Ngũ hành của địa điểm.