Lời khuyên và châm ngôn

Thí dụ về hành đe dọa (tiếp)

Thí dụ về hành đe dọa

Loạỉ Kìm
Sự đe đọa của Kim tuy ít, nhưng vẫn có thể thấy trong những mái vòm của bồn chứa gas bằng kim loại hoặc một số biểu trưng ít gặp, như những thanh kiếm, những chiếc rìu trang trí phía trước một ngôi đển đối diện. Giải pháp đơn hành là dùng hành Hỏa: đó có thể là một iò sướí, những cây nến, thẻ hương. Giái pháp lưỡng hành là Thổ và Thủy: có ihế dùng một bể nước có hòn non bộ.
Loại Thủy
Ngày nay, những sự đe dọa của loại Thủy có thể ]à từ các trạm điện cũng như từ những hình thê bấi lợi của các mẫu thuộc hành Thủy mà chúng ta sẽ gập ở đoạn sau. Giải pháp đơn hành là Thổ, thể hiện bằng những tấm đá lớn hoặc những vật trang trí bàng sành sứ đặt ở một chỗ thích hợp. Giải pháp lưỡng hành – Kim và Mộc – có thể thể hiện bằng một số đồ vật làm bằng hai chất liệu đó, thí dụ sử dụng một lọ hoa khổ (không phải hoa nhựa) cắm trong bình bằng đồng.
Bây giờ chúng ta xem xét điều ngược lại với những giải pháp hỗn hợp này và xem xét một số biện pháp gợi ý lập lại sự cân bằng khi hành của cảnh vật tương phán với hành của địa điểm.
Có thể những ngôi nhà xung quanh thuộc loại hành khỏng hoà hợp với hành ngôi nhà của khách hàng, hoặc ở mức Í1 hơn, hành của quẻ vể hướng của căn phòng tương phản với hành quẻ sinh của khách.

Thí dụ về hành đe dọa, thí dụ về hành đe dọa