Bát quái và địa điểm

Tám hướng

TÁM HƯỚNG

Tám hướng, Tám hướng
Trong trường phái La bàn, các ngôi nhà được xếp theo tám loại chính tuỳ theo mặt trước của ngôi nhà đó hướng về phương nào. Những ngôi nhà không hướng thẳng vào một trong tám phương đó thì được xếp vào hướng kế cận. Cuối cuốn sách này chúng ta sẽ nói kỹ về la bàn Trung Hoa, giúp ta quyết định chọn hướng nào cho những ngôi nhà hướng vào giữa các phương chính như Nam Đông Nam hoặc Đông Đông Nam. Bây giờ chúng ta hãy bầng lòng với tám hướng chính.
Trong phép đặt tên gọi của Phong thủy, tám hướng của một ngôi nhà cũng được gọi bằng tên của tám quẻ tương ứng theo Hậu thiên đổ. Sơ đồ sau đây giúp độc giả nhớ lai tên của tám quẻ

Trong trường phái La bàn, các ngôi nhà được xếp theo tám loại chính tuỳ theo mặt trước của ngôi nhà đó hướng về phương nào. Những ngôi nhà không hướng thẳng vào một trong tám phương đó thì được xếp vào hướng kế cận. Cuối cuốn sách này chúng ta sẽ nói kỹ về la bàn Trung Hoa, giúp ta quyết định chọn hướng nào cho những ngôi nhà hướng vào giữa các phương chính như Nam Đông Nam hoặc Đông Đông Nam. Bây giờ chúng ta hãy bầng lòng với tám hướng chính.
Trong phép đặt tên gọi của Phong thủy, tám hướng của một ngôi nhà cũng được gọi bằng tên của tám quẻ tương ứng theo Hậu thiên đổ. Sơ đồ sau đây giúp độc giả nhớ lai tên của tám quẻ