Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Kim Hành của người : Mộc Tránh phòng này. Nó tác động có hại. Những người sáng tạo sẽ bị mất trí tưởng tượng nếu ớ trong phòng này. Nếu làm phòng ngủ, có nguy cơ ốm đau; nếu làm phòng khác thì nguy cơ […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Hỏa Hành của người : Mộc Một nơi ở hết sức không thích hợp. Ở đây, người ta sẽ cảm thấy không thoải mái; vế mặt sức khoẻ, có thể bị sốt rét và mắc bệnh thần kinh. Hãy tránh đi. Hành của phòng : […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Nếu muốn, chúng ta không chỉ nói một cách đơn giản rằng một căn phòng nào đó là tốt hoặc không tốt đối với một người nào đó, chúng ta còn có thể xem các cách mà các hành tác động ỉẫn nhau và nói một cách chính xác […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm

NHÀ VÀ TỬ VI CÁC ĐIỂM Nếu muốn, chúng ta không chỉ nói một cách đơn giản rằng một căn phòng nào đó là tốt hoặc không tốt đối với một người nào đó, chúng ta còn có thể xem các cách mà các hành tác động ỉẫn nhau và nói một cách chính xác […]