đieu chinh bang phuong phap tu khi va dan khi p1 53d0b3beb36ac - Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí - P1
Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí – P1

Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một vùng luôn tụ Khí để làm nhà. Như vậy đương nhiên trong nhà sẽ dề được vượng Khí. Đồng thời kiến tạo một đường dần Khí vào nhà đi theo đúng quy luật vận hành của vũ trụ: vận hành xoắn thuận chiều kim đồng […]