Lời khuyên và châm ngôn

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long (tiếp)

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long g) Nếu nước clìảy đọc theo mặt Bạch hổ của một địa điểm từ hướng Huyền vũ rồi rẽ ra phía trước nhà, thì sẽ rất may mắn. (Người ta thường nói rằng đây là một con Thủy long lý tưởng bao gồm nhiều quan niệm phong […]

Lời khuyên và châm ngôn

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long

Các nguyên lý cơ bản của Thủy Long a) Trước nhà, nếu có một dải nước thì thật tốt. Một bồn nước thường được xây dựng phục vụ mục đích đó gọi là minh đường. Nó tạo nên một mặt nước bằng phẳng, thoáng đãng trước ngồi nhà phù hợp với các nguyên tắc phong […]

Lời khuyên và châm ngôn

Thủy long

THỦY LONG Một chi phái quan trọng của trường phái Phong thủy Hình thé là nghiên cứu các mẫu hình thuộc hành Thủy. Trường phái Hình thế, được phát triển ở Nam Trung Hoa, ờ đó nổi tiếng từ thời xưa vể phong cảnh đẹp. Trường phái các mẫu hình hành Thủy do các nhà […]