Phong thủy nhà ở

Sử dụng thước Lỗ Ban

Lỗ Ban là người được người xưa ở Trung Quốc tôn vinh là ông tổ của nghề xây dựng. Trong số các công trình do ông đe lại có loại thước đo được người đời gọi tên là thước lỗ ban. Thước Lỗ Ban hiện vẫn được sử dụng cho tới ngày nay. Mồi thước […]