Phong thủy nhà ở

Nhà bị Thiên trảm sát

Những nhà trong trường hợp sau đây gọi là phạm “thiên trảm sát”, giống như bị lưỡi kiếm nhà trời lao vào cửa hoặc cổng nhà: – Nhà có ngõ tạo dòng Khí lao vào cửa chính; – Nhà bị dòng Khí từ nhà cao tầng lao tới. – Nhà nằm đổi khe hai nhà […]