Phong thủy nhà ở

Ý nghĩa 24 sao trong vòng sao Phúc đức

Trong bản đồ trạch quẻ có vòng Sao Phúc đức ở vòng thứ 4 gồm 24 sao, chủ 24 phương. Trong số này có những sao tốt và những sao xấu. Khi xây dựng nhà, ta cố gắng đặt hướng nhà, hướng cổng nằm vào cung có sao tốt. Tính tốt xấu của các sao […]