Phong thủy nhà ở

Phù Trị bệnh

Phù trị bệnh chủ yếu thường dùng là Phù vẽ tranh và Phù chữ viết. Trong nhà có người ốm người ta treo quả bầu tiên ở cạnh giường người ốm để hút hết Tà khí, giúp người ốm chóng khỏi bệnh. Tất nhiên không thể bằng quả bầu tiên mà khỏi bệnh được, mà […]