Phong thủy nhà ở

Phù Trấn trạch

Phù trấn trạch có thể là tượng linh vật, phù giấy vẽ, bia chắn Thái Sơn Thạch Cảm Đương v.v… Đó là những án khắc chữ trên đá có tác dụng trấn trạch trừ tà. Khi dùng người ta chôn ở cổng hoặc gắn lên tường cổng. Mồi Phù thường có đi theo một câu […]