Phong thủy nhà ở

Phù Cầu tài

Có rất nhiều loại Phù cầu tài. Mỗi người chúng ta cũng chỉ nên tìm hiếu một số cái chính để ứng dụng. Trong nhà chỉ nên đặt một thứ, không nên quá nhiều sẽ trở thành tham vọng. Dưới đây xin giới thiệu một số loại chính: 1) Tỳ hưu: Tỳ hưu được người […]