Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí – P1

Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một vùng luôn tụ Khí để làm nhà. Như vậy đương nhiên trong nhà sẽ dề được vượng Khí. Đồng thời kiến tạo một đường dần Khí vào nhà đi theo đúng quy luật vận hành của vũ trụ: vận hành xoắn thuận chiều kim đồng […]

Phong thủy nhà ở

Những lưu ý và phương pháp Điều chỉnh

1. Những điều cần nắm trước khi tiến hành Điều chỉnh Để Điều chỉnh trường Khí vào nhà, cần nắm vững những điều có tính nguyên tắc sau đây: – Điều chỉnh (Hóa giải) là một giải pháp kỳ thuật, không phải là công việc mang tính thần bí, vì vậy trong Điều chỉnh cần […]

Phong thủy nhà ở

Yêu cầu Trường Khí trong nhà – P2

4. Nhà phải thoáng Khí Một ngôi nhà thoáng Khí là một ngôi nhà luôn có Khí tốt được trao đổi, thường xuyên lưu thông Khí, chứ không bị tích Khí. Khí qua cửa chính, cửa phụ và cửa sổ vào nhà phải được thoát ra ngoài đế nhận được Khí mới liên tục vào […]

Phong thủy nhà ở

Yêu cầu Trường Khí trong nhà – P1

Trường Khí trong mồi ngôi nhà cần đạt các yêu cầu sau đây: 1. Nhà phải vượng khí Nhà Vượng Khí là nhà lúc nào cũng đầy ắp Khí tốt. Đưa được không khí tốt vào nhà tức là đưa được Khí tốt vào nhà. Không khí tốt là không khí không bị ô nhiễm […]

Phong thủy nhà ở

Khái niệm và vai trò của Khí với cuộc sống con người

1. Khái niệm về Khí Bản chất của phong thủy học là giải quyết vấn đề về Khí và Thiên Địa Nhân hợp nhất. Vì vậy, các tài liệu lý luận về Phong thủy học thường giành phần quan trọng luận bàn về Khí. Các tài liệu về Khí công học thường định nghĩa về […]