Phong thủy nhà ở

Dùng hướng lò bếp đế điều chỉnh hướng cửa chính

Khi dùng hướng lò bếp để phối Điều chỉnh hướng nhà (hướng cửa chính) thì thường các tài liệu về phong thủy học đều nêu nguyên tắc như sau đây, nhưng không thấy giải thích tại sao: – Hướng nhà lâm Tuyệt mệnh thì đặt lò bếp trông về Thiên y (Thiên y chế Tuyệt […]