Phong thủy nhà ở

Một số thí dụ về điều chỉnh bàn thờ

Sau đây là một số thí dụ cụ thể tác giả đã Điều chỉnh bàn thờ cho các gia chủ. Thí dụ 1: Bàn thờ không đăt đúng vị trí Một Ngân hàng ở Hà Nội than phiền kinh doanh dạo này thua lồ, doanh thu thấp, nợ khó đòi… Sau khi khảo sát thấy […]

Phong thủy nhà ở

Về am thờ Thần Tài

Rất nhiều nhà ở, cửa hàng, nhà hàng kinh doanh, văn phòng công ty đang đặt am thờ Thần Tài ở dưới nền nhà. Nhiều nhà ở mặc dù đã có bàn thờ Thần linh Gia tiên, thậm chí có cả bàn thờ Phật vẫn đặt am thờ Thần Tài. Trước hết cần hiểu ý […]

Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ

Điều chỉnh phòng thờ Cần điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ như sau:– Phòng thờ không nằm vào cung tốt so với mệnh chủ thỉ cố gắng chuyển về cung tốt. Trường hợp không thể chuyển vào cung tốt thì hướng bàn thờ phải xoay về cung tốt.– Phòng thờ bị nóng thì phải […]

Phong thủy nhà ở

Yêu cầu phòng thờ và bàn thờ

phòng thờ và bàn thờ cần đảm bảo các yêu cầu sau đây: – Bàn thờ đặt tọa tại cung tốt, hướng về phương tốt theo mệnh chủ. Nếu không được cả Tọa và Hướng thì chọn Hướng tốt. Nghĩa là hướng bàn thờ cần trông theo các phương có Du niên tốt là Sinh […]