Tag Archives: phòng thờ

Điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ

Điều chỉnh phòng thờ Cần điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ như sau:– Phòng thờ không nằm vào cung tốt so với mệnh chủ thỉ cố gắng chuyển về cung tốt. Trường hợp không thể chuyển vào cung tốt thì hướng bàn thờ phải xoay về cung tốt.– Phòng thờ bị nóng thì phải… Read More »