Phong thủy nhà ở

Một số thí dụ điều chỉnh hướng lò bếp

Thí du 1: lò bếp đặt không đúng yêu cầu Trường họp này là của một gia chủ nhà căn hộ ở Hà Nội. Chủ nhà đã cơi nới ban công, bọc kính và chuyển lò bếp ra đây. Lò bếp bây giờ thường xuyên bị nắng chiếu vào qua lóp kính trong. Khi kéo […]

Phong thủy nhà ở

Yêu cầu phòng bếp và lò bếp

Trước hết cần đảm bảo các yêu cầu sau đây: – phòng bếp nên đặt vào cung xấu so với mệnh chủ. – Cừa phòng bếp không nên đối với cửa nhà vệ sinh. Người đứng ngoài cửa bếp không nên nhìn thấy lò bếp. – Khi đặt lò bếp phải giữ nguyên tắc “Tọa […]