Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Nhị thập bát tứ

NHỊ THẬP BÁT TÚ (Hai mươi tám chòm sao) Hai mươi bốn tiết cho phép người sử đụng la bàn tìm được vị trí của quả đất trong bầu trời bằng cách lấy chuyển động của quả đất quanh mặt trời hàng năm bù cho chuyển động quay quanh minh nó hàng ngày. Nhưng đây […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Sự lặp lại của các điểm trên la bàn

Sự lặp lại của các điểm trên la bàn Sau đây, chúng ta sẽ thấy trong 24 ô của la bàn, ô nào cũng liên quan đến một ngôi sao Phong thủy riêng biệt, cũng như liên quan đến các yếu tố khác, chẳng hạn 24 tiết. Nhưng 8 ô của la bàn còn liên […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn Trung Hoa

  LA BÀN TRUNG HOA La bàn Trung Hoa dược cấu tạo theo la bàn truyền thống hàng hảiiTrung Hoa, thì không chia các điểm của la bàn liên tiếp cho hại như trong các la bàn phuơng Tây. Sau khi bốn điểm chính đã được chia thành Tám phương (Bắc, Đông Bắc, v.v..), tám […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn (tiếp)

La bàn MẬT ĐĨA Mặt đĩa la bàn phức tạp hơn nhiều. Nó hình tròn, đáy có hơi lồi đặt khớp vào chỗ lõm của địa bàn. ỏ giữa mặt đĩa là một kim nam châm, chiếc kim này được từ hóa sao cho nó chí phương Nam phù hợp với truyền thống vẽ bản […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn

La bàn LA BÀN La nghĩa là có những ô nhỏ giống như một cái lưới; bàn có nghĩa tà cái đĩa. Tên đó là chính xác. Mặt đĩa phíạ trong của la bàn có những đường tròn và những đường phân chia, cho ta hình ảnh của một cái lưới tròn hoặc một cái […]