Tag Archives: Khí

Sử dụng con lắc để kiểm tra mức cân bằng Âm Dương khí trong nhà

Có thể đánh giá mức cân bằng Âm Dương Khí bằng cảm giác kinh nghiệm, hoặc bằng con lắc cảm xạ. Vào nhà thấy Khí cương khô nóng là nhiều Dương khí quá. Ngược lại, thấy ẩm lạnh là nhiều Âm khí quá. Mức yêu cầu cân bằng Âm Dương khí được nêu trong hình… Read More »

Điều chỉnh bằng Gương Tiên Thiên Bát Quái lồi

Nguyên lý làm việc của một gương lồi Trên hình ta có: Điểm o là đỉnh gương; c là tâm gương; F là tiêu điểm của gương; oc là trục chính của gương. Nguyên lý hoạt động của gương lồi Ảnh của gương lồi bao giờ cũng là một ảnh ảo. Trong hình 6.6.a), ảnh… Read More »

Điều chỉnh bằng phương pháp chế Khí và tách Khí – P1

1. Bản chất của phương pháp Phương pháp Điều chỉnh này nhằm biến một dòng Khí vốn lao mạnh vào cửa nhà (trực vô tình) thành một số dòng Khí mảnh và mềm mại hơn, đi uốn lượn (khúc hữu tình) đê tránh gây sốc cho người nhà. Dòng Khí này thường được dẫn đi… Read More »

Điều chỉnh Hướng cửa chính

Khi cửa chính của nhà không hợp Hướng thì có thế điều chỉnh bằng những giải pháp sau đây: – Chuyển đổi vị trí cửa chính;– Mở thêm cửa phụ và cửa sổ;– Xoay hướng bàn thờ, lò bếp;– Đặt gương Tiên thiên bát quái.– Phi tinh Sơn Hướng nhà Dưới đây là diễn giải… Read More »