Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thủy

Địa điểm thuộc hành Thủy Địa điểm thuộc hành Thủy Cảnh vật hành Kiin / Địa điểm hành Thủy Khi một ngôi nhà thuộc hành Thủy với hình dáng không đéu nhưng buông xuống, nằm trong một cảnh vật có những ngọn đồi thoai thoải tượng trưng cho hành Kim, hoặc ở thành thị là […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thủy

Địa điểm thuộc hành Thủy hành Thủy Cảnh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Thủy Thúy sinh Mộc, hai hành này hài hoà với nhau, do đó bà con láng giềng được hưởng lợi ích do ngôi nhà thuộc hành Thủy đem đến. Tốt nhất cho chức nâng của ngôi […]

Ngũ hành

Hành Thủy trong phong thủy thực tế

Hành Thủy trong phong thủy thực tế Thủy – Mùa Đông – Phương Bắc – Màu Trắng. Vật liệu: Thuỷ tinh. Hình dáng: Vuông, phẳng; Những ngôi nhà thưộc hành Thủy được nhận biết qua hình dáng và cấu trúc không đều. Những ngôi nhà hình như được xây cất vội vã hơn là được […]