Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thổ (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Thổ Địa điểm thuộc hành Thổ Cảnh vật hành Thổ / Địa điểm hành Thổ Khi những ngôi nhà mái bằng nằm trong một cánh đồng bằng phẳng hoặc giữa những ngôi nhà cũng mái bằng như vậy hoặc hơi vuông thì tình trạng ở đó là sự cân bẳrìg Thổ […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thổ

ĐỊA ĐIỂM THUỘC HÀNH THỔ Địa điểm thuộc hành thổ, địa điểm thuộc hành thổ Ngày nay, những ngôi nhà thuộc hành Thổ đã trở nên tầm thường. Hành Thổ được thể hiện trong những ngôi nhà hơi vuông, bằng, có những đặc điểm kiếÁ trúc của những thập kỷ […]

Ngũ hành

Hành Thổ trong phong thủy thưc tế

Hành Thổ trong phong thủy thưc tế hành Thổ trong phong thủy thực tế Thổ – Ớ giữa – Màu Vàng. Vật liệu: Gạch. Hình dáng: Vuông, phảng. Hành Thổ được phạt triển qua những ngôi nhà thấp, các mặt bên phẳng, không có trang trí, và mái […]