Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Mộc (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Mộc Địa điểm hành Mộc. Trên đây chúng ta đã chỉ ra mội địa diểm (hoặc ngôi nhà) chịu ảnh hưởng của NgQ hành như thế nào. Trong thực tế, địa điểm có thể được coi là thuộc về hai hay nhiều hơn hai hành nhưng r’tình trạng hỗn hợp đó”, […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm hành Mộc

Địa điểm hành Mộc Cảnh vật hành Hỏa/ Địa điểm hành Mộc Cảnh vật hành Hóa được nhận biết qua, những ngôi nhà có mái dốc đứng hoặc những đỉnh núi ớ nơi xa xa. Mộc sinh Hỏa. Một địa điếm như vậy thì có thể cho hàng xóm nhiều hơn […]