Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Kim Địa điểm thuộc hành Kim Cảnh vật hành Kim / Địa điểm hành Kim Cảnh vật hành Kim ở nông thôn được tượng trưng hằng những ngọn đồi tròn, còn ở thành phố thì bàng những ngôi nhà có mái VÒ1TÌ hoặc những cửa tò vò. Khi hành cùa địa […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim

Địa điểm thuộc hành Kim Cảnh vật hành Hỏa / Địa điểm hành Kim Một tổ chức tài chính dự định xây một ngôi nhà vòm để làm trụ sỏ chính cần phải tránh cánh vật chủ yếu gồm những ngôi nhà mái dốc nhọn hoặc những đỉnh núi. Những […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim

Địa điểm thuộc hành Kim Cảnh vật hành Mộc / Địa điểm hành Kim Tôi có thế hình dung ra rằng ít độc giả của cuốn sách lại thích thú ngắm nhìn một ngồi nhà thờ lớn trên có mái vòm dát vàng lộng lẫy lờ mờ lìiện ra sau các ngọn cây của một […]

Ngũ hành

Hành Kim trong phong thủy thực tế

hành Kim trong phong thủy thực tế Kim – Mùa Thu – Phương Tây – Màu Trắng. Vật liệu: Kim loại. Hình dáng: Tròn. Hình đáng thuộc hành Kim được bộc [ộ trong những ngói nhà có mái vòm, mái cong, cửa tò vò. Nhũng ngôi nhà như vậy bao giờ cũnR gần với tính […]