Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng gương Tiên Thiên Bát Quái lõm

1.  Nguyên lý làm việc của một gương lõm Trên hình ta có: Điểm o là đinh gương; c là tâm gương; F là tiêu điểm của gương; oc là trục chính của gương.Khi tia tới 1 đi từ điểm A của ngọn nến đến gương song song với trục chính thì tia phản xạ […]

Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng Gương Tiên Thiên Bát Quái lồi

Nguyên lý làm việc của một gương lồi Trên hình ta có: Điểm o là đỉnh gương; c là tâm gương; F là tiêu điểm của gương; oc là trục chính của gương. Nguyên lý hoạt động của gương lồi Ảnh của gương lồi bao giờ cũng là một ảnh ảo. Trong hình 6.6.a), ảnh […]

Phong thủy nhà ở

Gương Tiên Thiên Bát Quái phẳng

gương tiên thiên bát quái (TTBQ) phẳng (sau đây gọi tắt là gương TTBQ) là một gương kính phắng hình bát giác có vẽ 8 quái tượng hình trong Kinh dịch là Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn, ở giữa có vòng Thái cực (2 con cá đen trắng cuộn nhau). Gương này […]