Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng phương pháp chế Khí và tách Khí – P1

1. Bản chất của phương pháp Phương pháp Điều chỉnh này nhằm biến một dòng Khí vốn lao mạnh vào cửa nhà (trực vô tình) thành một số dòng Khí mảnh và mềm mại hơn, đi uốn lượn (khúc hữu tình) đê tránh gây sốc cho người nhà. Dòng Khí này thường được dẫn đi […]

Phong thủy nhà ở

Một số thí dụ về điều chỉnh bàn thờ

Sau đây là một số thí dụ cụ thể tác giả đã Điều chỉnh bàn thờ cho các gia chủ. Thí dụ 1: Bàn thờ không đăt đúng vị trí Một Ngân hàng ở Hà Nội than phiền kinh doanh dạo này thua lồ, doanh thu thấp, nợ khó đòi… Sau khi khảo sát thấy […]

Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh hướng cổng

Nguyên tắc Điều chỉnh hướng cổng cũng giống như điều chỉnh hướng cửa chính của nhà: cần đặt cổng vào vị trí sao cho đường nối tâm nhà với điểm giữa cổng nằm vào cung có Du niên tốt trong Trạch quẻ. Mỗi nhà cần 1 cổng chính. Có thể có thêm cổng phụ. Tốt […]

Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí – P1

Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một vùng luôn tụ Khí để làm nhà. Như vậy đương nhiên trong nhà sẽ dề được vượng Khí. Đồng thời kiến tạo một đường dần Khí vào nhà đi theo đúng quy luật vận hành của vũ trụ: vận hành xoắn thuận chiều kim đồng […]

Phong thủy nhà ở

Những lưu ý và phương pháp Điều chỉnh

1. Những điều cần nắm trước khi tiến hành Điều chỉnh Để Điều chỉnh trường Khí vào nhà, cần nắm vững những điều có tính nguyên tắc sau đây: – Điều chỉnh (Hóa giải) là một giải pháp kỳ thuật, không phải là công việc mang tính thần bí, vì vậy trong Điều chỉnh cần […]

Phong thủy nhà ở

Bản chất của điều chỉnh

1. Điều chỉnh là gì? Điều chỉnh (có khi gọi là Hóa giải) được hiểu ở đây là nghệ thuật thay đổi để tạo được trường Khí tốt vào nhà, biến xấu thành tốt, để đạt được yêu cầu Thiên Địa Nhân họp nhất. Đây là những giải pháp kỹ thuật hiện hữu, không mang […]