Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí – P2

2. Phương pháp nhân tạo 2.1 Giải pháp tụ Khí Phương pháp nhân tạo chính là các giải pháp của con người nhằm tạo ra một vùng tụ Khí. Các giải pháp tạo ra vùng tụ Khí nhân tạo cũng dựa trên nguyên lý “Núi bao vòng, nước uốn cong” nêu trên. Nghĩa là con […]

Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh bằng phương pháp tụ Khí và dẫn Khí – P1

Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một vùng luôn tụ Khí để làm nhà. Như vậy đương nhiên trong nhà sẽ dề được vượng Khí. Đồng thời kiến tạo một đường dần Khí vào nhà đi theo đúng quy luật vận hành của vũ trụ: vận hành xoắn thuận chiều kim đồng […]