Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh Hướng cửa chính

Khi cửa chính của nhà không hợp Hướng thì có thế điều chỉnh bằng những giải pháp sau đây: – Chuyển đổi vị trí cửa chính;– Mở thêm cửa phụ và cửa sổ;– Xoay hướng bàn thờ, lò bếp;– Đặt gương Tiên thiên bát quái.– Phi tinh Sơn Hướng nhà Dưới đây là diễn giải […]