Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Các thuộc tính của chín số sinh

chín số sinh chín số sinh, chín số sinh Sự phân cực Mặc dầu sự phân cực âm dương của số xuất phát từ quẻ, song vẫn có một cách tìm nó dễ hơn. Chỉ cần chú ý số sinh là chẩn (âm) hay lẻ (dương). Chỉ có một ngoại lệ là số 5 bởi […]

Chuyên mục khác

Các thuộc tính của chín số sinh (tiếp)

Chín số sinh Mỗi số sinh có nhiều thuộc tính, đặc biệt, là quẻ của mỗi số; từ đó ta có thể tìm được phương của nó, sự phân cực âm dương của nó, trục nằm ngang (tức là nó nghiêng về bên Đông hay bên Tây), biểu hiện (tích cực hay tiêu cực) và […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Các thuộc tính của chín số sinh

Chín số sinh Mỗi số sinh có nhiều thuộc tính, đặc biệt, là quẻ của mỗi số; từ đó ta có thể tìm được phương của nó, sự phân cực âm dương của nó, trục nằm ngang (tức là nó nghiêng về bên Đông hay bên Tây), biểu hiện (tích cực hay tiêu cực) và […]