Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Tính lịch phong thủy

TÍNH LỊCH PHONG THỦY Bây giờ chúng ta có thể tính Lịch phong thửy cho một người (để thuận tiện, sau này ta gọi số này là “So sinh”) và từ đó tìm ra hướng nhà thích hợp nhất. Có bốn bước: 1. Tìm số năm. Đó là số tương ứng với năm sinh cua […]