Bát quái và địa điểm

Bát quái

BÁT QUÁI Bát quái là những biểu tượng thiêng liêng – chúng xuất hiện trên quốc kỳ của Hàn Quốc cũng giống như chữ Thập hoặc Lưỡi liềm trên lá quốc kỳ của một số nước khác. Theo truyền thuyết thì những biểu tượng này xuất hiện trên lưng một con Long mã từ thời […]

Hành kim trong phong thủy
Bát quái và địa điểm

Địa điểm trong khu vực

Địa điểm trong khu vực Địa điểm trong khu vực Chúng ta nhớ lại lằng bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc được tượng trưng bằng bốn con vật Thanh long (Rồng), Chu tước (Chim), Bạch hổ (Hổ) và Huyền vũ (Rùa). Bốn con vật này cũng tượng trưng cho mặt phải, mặt trước, mặt trái, […]

Bát quái và địa điểm

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy. Chúng ta đã thấy cảnh vật ảnh hưởng đến đia điểm bằng cácl nào khi chúng ta xét tác động của hành cảnh vật lên hành đị; điểm. Chúng ta, chú yếu chỉ xét đến hình […]