Phong thủy nhà ở

Một số chỉ dẫn cụ thể trong phong thủy nhà – P2

Trang thiết bị trong nhà 1) Đặt bàn thờ Vì bàn thờ trợ giúp làm ăn thịnh vượng, nên bàn thờ cần đặt ở góc tụ Tài trong phòng. Tuy nhiên, bàn thờ không nên đặt sát góc tường, nên cách góc tường khoảng 30 – 50cm. Chi tiết về đặt bàn thờ xem mục […]

Phong thủy nhà ở

Cách xử lý với Bàn thờ và bát hương không dùng nữa

Một khi vì lý do nào đó, bàn thờ hoặc bát hương không dùng nữa thì cần thắp hương kính cáo người được thờ: từ nay gia chủ không thờ ngài trên bàn thờ hoặc bát hương này nữa, xin được bỏ đi hoặc đổi cái khác. Khi đó Thần linh, Gia tiên không còn […]

Phong thủy nhà ở

Một số thí dụ về điều chỉnh bàn thờ

Sau đây là một số thí dụ cụ thể tác giả đã Điều chỉnh bàn thờ cho các gia chủ. Thí dụ 1: Bàn thờ không đăt đúng vị trí Một Ngân hàng ở Hà Nội than phiền kinh doanh dạo này thua lồ, doanh thu thấp, nợ khó đòi… Sau khi khảo sát thấy […]

Phong thủy nhà ở

Cách xác định tọa hướng bàn thờ

Tọa là cung của trạch quẻ mà bàn thờ đứng.Hướng là phương mà bàn thờ trông về. Để xác định tọa hướng của bàn thờ ta làm như sau: a) Xác đinh trên bản vẽ: – Xác định tâm nhà trên bản vẽ – Kẻ đường Bắc Nam trên ban vẽ tại tâm nhà: Muốn […]

Phong thủy nhà ở

Điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ

Điều chỉnh phòng thờ Cần điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ như sau:– Phòng thờ không nằm vào cung tốt so với mệnh chủ thỉ cố gắng chuyển về cung tốt. Trường hợp không thể chuyển vào cung tốt thì hướng bàn thờ phải xoay về cung tốt.– Phòng thờ bị nóng thì phải […]

Phong thủy nhà ở

Yêu cầu phòng thờ và bàn thờ

phòng thờ và bàn thờ cần đảm bảo các yêu cầu sau đây: – Bàn thờ đặt tọa tại cung tốt, hướng về phương tốt theo mệnh chủ. Nếu không được cả Tọa và Hướng thì chọn Hướng tốt. Nghĩa là hướng bàn thờ cần trông theo các phương có Du niên tốt là Sinh […]