Phong thủy nhà ở

Sử dụng Đũa cảm xạ

đũa cảm xạ thường làm bằng kim loại không ri (hình 8.1). Cũng có thể làm bằng xương cá, bằng nhựa, thậm chí bằng cành cây tươi. Đũa thường làm có hình chữ L với cạnh dài 20 – 30cm, cạnh ngắn 5 – 7cm. Cũng có thể chế tạo với các hình dạng khác.

Đũa cảm xạ có công dụng trong sử dụng cũng giống con lắc cảm xạ, nhưng thường dùng trong không gian rộng và bao quát hơn. Có thể dùng trong việc tìm mỏ, mạch nước ngầm, mộ thất lạc, vật bị mất v.v.

Sử dụng Đũa cảm xạ 1

Khi dùng, ta cầm đũa lỏng trên bàn tay đề cạnh dài đũa nằm ngang . Nếu đũa xoay hướng về đâu thì đối tượng cần tìm đang ở hướng đó. Đi tiếp tới gần, nếu 2 đũa chập lại là tại vị trí đó có đối tượng cần tìm. Lúc này dùng con lắc cảm xạ để chính xác lại vị trí chuẩn xác. Trong nhà có thể dùng đũa để xác định vị trí tụ điểm Âm khí đang tồn tại. Neu đũa chấp lại tại đâu thì dưới nền nhà tại đó có thể có tụ điểm Âm khí (vong lạ) hoặc có ngôi mộ ở nền nhà còn chưa di hết. Những chồ trong nhà có nhiều Sinh khí thì 2 đũa chập lại, nhiều Âm khí thì 2 đũa dạt ra.

Để tăng độ chính xác ta nên dùng kết hợp 3 dụng cụ kể trên: Con lắc cảm xạ, đũa Michelle và đũa cảm xạ. Các dụng cụ này nếu được kích hoạt (còn gọi là khai quang hay linh hóa) thì mức dự đoán chính xác càng cao. Những người có công cụ phần linh dùng kết họp thì càng nhạy cảm.