Phong thủy nhà ở

Sử dụng con lắc để kiểm tra mức cân bằng Âm Dương khí trong nhà

Có thể đánh giá mức cân bằng Âm Dương Khí bằng cảm giác kinh nghiệm, hoặc bằng con lắc cảm xạ. Vào nhà thấy Khí cương khô nóng là nhiều Dương khí quá. Ngược lại, thấy ẩm lạnh là nhiều Âm khí quá. Mức yêu cầu cân bằng Âm Dương khí được nêu trong hình – đó là mức cân bằng chuẩn.

Khi dùng con lắc cám xạ thì có thể kiểm tra bằng cách đặt câu hỏi với quy ước quay thuận hoặc ngược chiều KĐH để trả lời Có – Không, Đúng – Sai. Hoặc kiếm tra trên phác đồ
Phác đồ này có thể dùng đế kiểm tra cân bằng Ảm Dương khí cả cho vùng bệnh thông thường trong cơ thể. Vì nhiêu khi bệnh do mất cân bằng Âm Dương khí mà ra.

Phác đồ kiểm tra mức cân bằng Ầm Dương khí

Khi kiểm tra mức cân bằng Âm Dương khí trong nhà, ta đặt phác đồ vào vị trí cần kiếm tra rồi đặt con lắc vào tâm điểm đen và đặt câu hỏi: Mức cân bằng Âm khí (hay Dương khỉ) tại đây thế nào? Xong lắc nhẹ con lắc về phía trước rồi chờ cho con lắc xoay chỉ mức vượng, suy hav bình. Còn khi kiềm tra vùng bệnh thông thường (thí dụ đau moi cánh tay, đau tai đột xuất, cảm mạo, viêm họng, đỏ mắt v.v.) thì đặt con lăc áp vào vùng bệnh và hỏi: Tinh trạng Ầm Dương khỉ ở đây thế nào? Xong đặt con lắc vào tâm điểm đen của phác đồ để con lắc trả lời.

Nếu con lắc trả lời “Bình” là mức cân bằng tốt, không phải xử lý gì cả.

Nếu con lắc trả lời “Suy” hay “Vượng” khí trong nhà thì phải có xử lý kỹ thuật: Nếu vượng Dưcmg thì tìm cách hạn chế ánh sáng tự nhiên vào nhà, hoặc tìm giải pháp chống nóng cho nhà. Nếu suy Dương thì phải làm ngược lại. Cũng có thể dùng phù hiệu xả Dương (cấp Âm) hay cấp Dương (xả Ầm) trong hình . Phù này có thể dán trên tường tại khu vực cần xử lý. Xong cần kiểm tra lại sau ít ngày để thấy đã đạt chưa.

Nếu vượng Âm hay suy Âm thì cũng tìm giải pháp điều chỉnh thêm ánh sáng tự nhiên, chống thấm, chống ấm, tăng độ thông thoáng gió tự nhiên… Cũng có thể dùng phù xả Âm hay phù cấp Âm ở hình . Đối với Dương trạch thì con lắc chỉ vào vùng tô đen của phác đồ Dương khí là tốt. Cũng vậy đối với Âm trạch ở vùng tô đen của phác đồ Âm khí là tốt.

Nếu con lắc trả lời vượng hay suy khí ở vùng bệnh trong cơ thể thì cũng có thể dùng phù xả hay cấp Âm hay Dương khí để xử lý. Chỉ cần dùng băng y tế dán phù vào vùng bệnh sau vài giờ, bệnh sẽ giảm rất nhanh. Kiểm tra lại Âm Dương khí mà thấy con lắc chỉ ở vùng Bình thì là tốt.

Chú thích:

– Các Phù khí đều phải được kích hoạt trước khi dùng.
– Khi dán Phù Âm Dương khí vào vùng bệnh thì cần theo dõi diễn biến thuyên giảm bệnh. Thông thường chỉ dán vài tiếng đồng hồ. Nếu để lâu quá có khi xảy ra tinh trạng ngược lại: Từ suy sang vượng, hoặc từ vượng sang suy. Việc này cần làm nhiều sẽ tự có kinh nghiệm. Tác giả đã dùng thử Phù này để chữa các bệnh đau thông thường trên cơ thê do mất cân bằng Âm Dương khí, thấy khá hiệu nghiệm. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng việc này. Khi có bệnh thì nên tìm đến dịch vụ y tế.
– Khi dùng Phù Âm Dương khí trong nhà để điều chỉnh trường khí thì nên đạt đến cân bằng chuẩn trong hình . Trên phác đồ Âm Dương khí là vùng tô đen trong hình 8.10.