Phong thủy nhà ở

Phương thức dùng Phù

Dù loại hình Phù là gì thì khi chế tạo nó, tính linh nghiệm của sản phẩm có được là nhờ công lực của người làm nó tụ vào theo nguyên lý “ý đảo, khí đảo, ỉực đáo” (ý nghĩ đến, khí đến, lực đến). Vì vậy tính linh nghiệm của Phù phụ thuộc vào mức công lực của người tạo ra nó. Đặc biệt đối với Phù chữ viết thì điều này càng thể hiện rõ: Khi một người viết một Phù chữ viết (có thế viết lên giấy, lên đá, lên đồ đồng…) thì ý nghĩ của người viết sẽ truyền năng lượng Khí vào nét chừ với một công lực nhất định. Nói cách khác, viết chữ là tích Khí vào Phù, hay là yểm lực vào Phù. Vì vậy, sản phẩm Phù này sẽ có công hiệu trong một thời gian nhất định.

Tuỳ theo mức công lực của người viết Phù, sản phấm của họ có thể linh nghiệm khoảng vài tháng đến hàng chục năm hoặc lâu hơn. Nếu sản phẩm Phù lại được kích hoạt (linh hóa) thì thời gian linh nghiệm của nó có thế rất lâu dài. Điều đó cho thấy khi sử dụng Phù phải tìm người càng có công lực cao càng tốt. Công lực ở đây không phải là thần bí, mà là kết quả công phu luyện công. Các nhà khí công hay các thiền sư, qua rèn luyện công phu, họ có thể phát khí lực khá mạnh. Nếu họ viết Phù thì Phù sẽ có công hiệu cao. Cần nhớ rằng, mọi Phù chỉ có công lực khi người viết có tâm thiện, và làm việc này không vì một tham vọng cá nhân nào cho mình. Đức Phật dạy rằng, sử dụng được chân tâm sẽ có sức lực vạn năng ,

Đối với các Phù trạm khắc đá, người trạm khắc có thể hoàn toàn không có công lực gì. Sản phẩm của họ làm ra đơn thuần chỉ là một sản phẩm hàng hóa trạm khắc đá. Muốn có công lực theo mong muốn thì cần phải có thêm một công đoạn tạo công lực cho nó. Đó là: người có công lực phải tự tay viết lại trên đường nét chạm khắc của sản phấm cùng với tâm ý định dùng cho việc gì. Khi đó công hiệu của Phù sẽ được truyền từ tay người viết theo nguyên tắc “ý đáo, khí đáo, lực đáo”. Ta gọi đây là công đoạn tạo công lực cho sản phẩm, hay là công đoạn kích hoạt sản phẩm. Án sức mạnh của sản phẩm phụ thuộc vào thang bậc công lực của người viết phù.

Các Phù tranh vẽ và Phù giấy vẽ có thể được người làm Phù vẽ bằng tay trên giấy hay vẽ trên máy vi tính. Dù khi vẽ bằng tay hay bằng máy vi tính thì công lực cùa người làm cũng vẫn truyền vào Phù. Tuy nhiên nếu vẽ trực tiếp bằng tay thì công lực được truyền trực tiếp vào nét vẽ hay nét chừ nên phù có công hiệu ngay. Còn khi vẽ bằng máy vi tính thì công lực truyền qua máy, lại phải qua công đoạn in ra, nên có bị ảnh hưởng. Phù này cần có thêm công đoạn kích hoạt sản phẩm sau khi in. Người làm Phù sẽ biết phải kích hoạt như thế nào.

Còn vấn đề màu mực và màu giấy in: Màu mực vẽ, viết hoặc in có thể là màu đen, màu đỏ hoặc hồn hợp nhiều màu. Ta gọi chung là màu của Phù. Giấy in có thể có các màu khác nhau, gọi là màu của Nền. Giữa màu của Phù và màu của Nền nên có quan hệ ngũ Hành tương sinh.

Hành của các màu như sau:
– Màu xanh hành Mộc
– Màu đỏ hành Hỏa
– Màu trắng hành Kim
– Màu vàng hành Thô
– Màu đen hành Thuỷ.
Quan hệ sinh khắc giữa các Hành được thể hiện trên hình dưới

Quan hệ sinh khắc của Ngũ Hành

Hành của màu Nen phải sinh cho màu của phù mới tốt. Hoặc màu của Phù khắc màu của Nền cũng tốt. Nần khắc Phù hoặc Phù sinh cho Nen (bị tiết khí) đều là xấu. Thí dụ: Phù vẽ màu đen (Thuỷ) thì nên in trên giấy màu trắng (Kim) để được Kim sinh Thuỷ, hoặc in trên giấy màu đở (Hoả) để được Thuỷ khắc Hoả là tot. Neu in trên giấy màu xanh (Mộc) Phù sẽ bị tiết khí (Thuỷ sinh Mộc) là không tốt, hoặc in trên giấy màu vàng (Thổ) thì Nền sẽ khắc Phù (Thổ khắc Thuỷ) cũng không tốt.

Nền của Phù có thể chọn như sau :
– Màu trắng: khi làm Phù trấn trạch, hộ thân, trừ tà, giải kết.
– Màu vàng (hoàng kim): khi làm Phù cầu tài, cát tường.
– Màu đỏ: khi làm Phù hòa giải tình cảm, hòa hiệp…
– Màu lam đậm: khi làm Phù mang tính hàng phục, điều khiển.