Phong thủy nhà ở

Phù trừ tà chế sát

Việc trừ tà và chế sát thường đi liền với nhau, một Phù trừ được tà thì thường cũng chế được sát. Trừ tà nghĩa là trừ được những tai ương cái ác đến nhà. Chế sát nghĩa là hạn chế được xung sát Khí đến nhà. Để trừ tà chế sát có thể dùng các Phù sau đây :

1) Tượng sư tử, tượng hổ. Như nêu trên;

2) Tượng rồng. Rồng có hình uốn khúc, có tác dụng thanh lọc Khí. Tượng rồng đặt đối với tượng Bạch hố sẽ trừ được tà Bạch hổ, họp thành cặp tả Thanh long hữu Bạch hố có tác dụng thu Khí. Tượng rồng để bàn làm việc có thể cầu tài lại tránh được tiểu nhân đố kỵ

Tương rồng để bàn

3) Tượng rùa: Có thể đặt rùa đá hay rùa đồng (hình 7.23). Rùa là loài biết chịu đựng, gặp nguy thi thu mình vào mai mà không xung sát. Vì vậy đối với những nhà gặp xung sát mạnh (như bị thiên trảm sát, hay bị đao đình chiếu vào cửa chính chẳng hạn) có khi dùng rùa hơn là dùng sư tử, vì rùa hóa sát chứ không đấu chọi. Có thể treo một mai rùa đối diện với góc nhọn xung xạ cũng chế sát tốt. Rùa đầu rồng còn có tác dụng vượng tài, tránh đố kỵ, công việc trôi chảy, được người giúp đờ (rùa chịu đựng, rồng trừ tiểu nhân).

Tương rùa đầu rồng

4) Bia Thái Sơn Thạch Cảm Đương

5) Án Hoàng Khứ Tà

6) Quả Hồ Lô: (còn gọi là quả Bầu tiên) có nhiều chất liệu khác nhau: có thể bằng đồng, sứ, hoặc quả cây bầu khô tự nhiên. Hô lô có hình cái nậm rượu, do 2 hình chừ s chăp lại. Đó chính là hình ảnh vũ trụ vận hành theo quỹ tích hình chữ s. Trong kỹ thuật hiện đại người ta thấy quả Hồ lô khó xuyên thấu tia Viba. Khi ngâm rượu trong bình hình quả hồ lô người ta thây rượu chóng ngấu hơn ngâm trong các bình khác. Quả Hồ lô có the thu các tia chiếu từ nóc nhà, cột thu lôi… là những tia sát.
Trên thị trường người ta đã chế ra nhiều loại quả Hồ lô với các hành dáng và chất liệu khác nhau (hình 7.24), kể cả có bán những quả bầu khô tự nhiên hình nậm rượu (gọi là quả Bầu tiên).

Một số dạng quả Hồ lô

7) Chuông gió: có rất nhiều loại hình phong phú bán ở thị trường, có thế bằng đồng hoặc tre trúc (hình 7.25). Chuông gió kim loại tôt hơn tre trúc vì có Kim sinh Thủy (tiền tài). Nhà có cửa trực đôi ngõ, cửa bị gió lùa, cửa trông ra hành lang v.v. có thế treo chuông gió ở cửa nhà để tránh sát Khí .

8) Phù tranh vẽ hoặc giấy vẽ: Có rẩt nhiều Phù loại này dùng đê chế sát trừ tà, chủng loại phong phú, công hiệu cũng rất khác nhau. Có loại Phù thanh lọc Khí, Phù an toàn giao thông, Phù cầu bình an v.v… không thể kể hết ở đây. Các Phù này do người vẽ hoặc viết Phù định cho Phù công năng chế cái gì. Công năng và độ bền hoạt động của Phù phụ thuộc vào công lực cua người làm Phù. Người vẽ Phù có thể là các bậc Thánh nhân, các vị Cao tăng, Thiền sư, hoặc những người trần có khai mở một số quyền năng đặc biệt của con người. Những người này tùy theo mức độ đã tiếp cận được với tầng không gian tâm thức (tầng không gian vi tế) và học được ở đây nhũng cóng nghệ có trình độ cao mà loài người hiện chưa đạt tới. Đây là một thực tế khách quan, không phải là duy tâm thần bí gì cả. Có điều loài người chưa nhận thức được nó và chỉ công nhận nó mà thôi. Loài người có lẽ còn phải cần một tương lai rất xa nữa mới có thể giải thích được cơ chế làm việc của các Phù này. Các Phù này thường treo hoặc dán trên tường, cửa nhà. Phù này không gây hại, nếu nó không chế được sát thì cũng không gây hại gì cả. Khi không dùng Phù nữa thì đốt đi, không vứt bỏ vào thùng rác.

9) Dùng gưomg: Tác dụng hoạt động của các loại gương đã được trình bày ở chương 6. Mồi gương có một công dụng nhất định, cần phải dùng đúng mới có tác dụng tốt.