Phong thủy nhà ở

Phù Trấn trạch

Phù trấn trạch có thể là tượng linh vật, phù giấy vẽ, bia chắn Thái Sơn Thạch Cảm Đương v.v… Đó là những án khắc chữ trên đá có tác dụng trấn trạch trừ tà. Khi dùng người ta chôn ở cổng hoặc gắn lên tường cổng. Mồi Phù thường có đi theo một câu chú. Người dùng khi đặt Phù cần đọc câu chú này. Có thể nêu mấy loại Phù trấn trạch thường dùng như sau:

– Tượng chó: Thường là tượng chó bằng đá (hình 7.15), đặt ở cổng cửa lớn, đầu hướng ra ngoài, có tác dụng trấn an, mang
lại điều lành cho nhà. Người tuổi Thìn không nên đặt tượng chó vì Thìn Tuất xung nhau.

Tượng chỏ đá

– Tượng sư tử: Sư tử được coi là thú hiền lành. Có thể là sư từ đá hoặc sư tử đồng (hình 7.16). Thường đặt trước cửa chính của nhà, có tác dụng trừ tà, đón rước tài lộc. Thông thường người ta đặt phối thành đôi, một đực, một cái (cứ 2 con trông mặt vào nhau là được). Khi một bị vỡ hoặc mất thì thay cả đôi. Treo đầu sư tử trên cửa lớn cũng có tác dụng chế sát.

Tượng sư tử đá

– Tương hổ: Tượng hổ được coi là biểu tượng quyền lực công danh thăng tiến, có thể trị được tà ma, giải hạn. Tượng hổ có thể dùng tượng đá hoặc đồng (hình 7.17). Tượng hổ nên đặt ngoài vườn hướng ra cổng hoặc đặt trước công nhà có đường

– Bia Thải Sơn Thach Cảm Đương: Đây là loại phù khắc chữ trên đá (hình 7.18). Có thể là một tảng đá nguyên, có thể là một bia đá, có khi trên đàu bia còn khắc thêm đầu rồng, đầu hổ. Cũng có khi khắc chữ lên sơ đồ Tiên Thiên Bát Quái hay Hậu Thiên Bát Quái, hoặc đơn giản là viết chừ Thái Sơn Thạch Cảm Đương lên giấy để dán lên tường.

Sơ đồ Bia đá Thái Sơn Thạch Cám Đương

Người ta chế tác rất nhiều các kiểu dáng bia khác nhau (xem hình 7.19) [44], Phù Thái Sơn Thạch Cảm Đương thường dùng trong trường hợp có Tà Khí là Âm khí hình (trừ vong).

Chuyện kể rằng từ xa xưa có một nhà vua ở đất Bắc lãnh đạo dân chiến đấu chống giặc ngoại xâm, nhưng không thành, mới rút lên núi Thái Sơn đế lánh nạn. Nhà Trời thấy vậy bèn cử một Thần tướng họ Thạch xuống giúp, hướng dẫn nhà vua kế đánh giặc, về sau chiến thắng, giặc thua phải rút chạy, vị Thần Tướng này trở về Trời. Đe tưởng nhớ công ơn, nhà vua đã cho dựng tượng vị Thần Tướng trên núi Thái Sơn đế ghi công. Nhân dân đến viếng tượng Thần rất đông. Một hôm có một thôn nữ sống ở chân núi Thái Sơn lên núi thấy tượng bị gãy một cánh tay, bèn tìm cách gắn lại. Sau này người thôn nữ sinh được một cậu con trai bèn đặt tên là Thạch Cảm Đương, lấy họ Thạch là họ của vị tướng thần. Thạch Cảm Đương lớn lên có tài thu phục tà ma. Nhà nào có ma ám, người nhà bèn cho mời ông đến để giúp giải trừ. Thạch Cảm Đương bèn lên núi Thái Sơn lấy đá về đặt ở cổng để yểm trừ tà. Tà ma sợ phải chạy đi nơi khác.

Tiếng lành đồn xa, mọi nhà nào nghi bị tà ma ám đều đên mời Thạch Cảm Đương, đến nỗi ông không có sức mà giúp hết. Ông bèn có sáng kiến cho người lên núi Thái Sơn lấy đá về trạm khắc và ông tự tay viết lên đá chữ “Thái Sơn Thạch Cảm Đương”, rồi đặt tại cửa hoặc cổng nhà. về sau người đời làm theo ông: lấy đá viết chữ “Thái Sơn Thạch Cảm Đương” để trừ tà.

– An Khứ Tà: Nhà khí công học Hoàng Thế Lâm chế tác án Hoàng khứ tà (hình 7.2) khắc chừ trên đá, kích thước rất nhỏ, nhưng hoạt động rất linh nghiệm. Có thể gắn lên tường, để trong ngăn bàn, bỏ túi mang theo người. Khi gắn trên tường có thể chế sát cho những trường họp nhà bị nóc nhà bên cạnh chiếu vào, thu sát khí phát ra từ ti vi, máy tính để bàn. Khi mang theo người thì có thể giúp tránh tai nạn trên đường. Khi đế trong tủ kính hoặc trong ngăn bàn làm việc thì có thể chế sát trong trường họp bị tụ khí hình (vong) mang nặng Âm khí phát tác. Án này phải được kích hoạt rất công phu.

– Phù Nhất Thiên: Phù này được làm bằng đá, có khắc chữ Nhất Thiện —* Hr (hình 7.21). Khi viết chữ Nhất Thiện, người viết cần nghĩ đến câu chú “Nhất hành thiện phi hách ác ” (làm
một điều thiện thì trừ được trăm điều ác). Khi đó tâm ý người viêt sẽ yêm vào Phù làm cho Phù linh nghiệm. Người đặt Phù xong cũng phái đọc câu chú này thì Phù mới linh nghiệm. Phù này nêu được kích hoạt theo một phương pháp nhất định thì công lực hoạt động càng cao. Phù này gắn trên tường cổng hoặc cạnh cửa chính có tác dụng chế sát

Phù Nhất Thiện

– Phù giấy vẽ: Phù giấy vẽ có thể dán lên tường để trấn trạch, hoặc dán lên người để chừa bệnh.