Phong thủy và các cơ sở kinh doanh

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh

PHONG THUỶ VÀ CÁC cơ SỞ KINH DOANH
Ó Viễn Đông, thời gian của các thầy địa lý dại khái được chia đều cho các công việc như: lập sơ đồ bố trí nhà ở hay các cãn hộ, đặt những ngôi mộ đúng chỗ để linh hồn người chết được an nghỉ, tìm xem cái gì có thể là nguồn thu nhập chính, đâu là vị trí tốt nhất để làm cơ sở kinh doanh. Chưa đầy một năm trước khi tôi viết những trang này, tôi gặp một nhà ngoại giao cấp cao Truiig Quốc, ông ta xúc động khi phát hiện ra một người phương Tây như tôi mà có hiểu biết sâu đến thế về một chủ đề thuần tuý của người Trung Quốc. Rất nhẹ nhàng, ông nói với tôi rằng ngày nay, tại lục địa Trung Quốc, Phong thủy và các loại mê tín dị đoan khác không còn tồn tại nữa. Tôi gật đầu, nhưng giải thích lằng theo nhận xét của tôi thì Phong thủy vẫn đang nở rộ. Tồi nói đến chiếc la bàn mà tôi mua ở Giang Châu là một chiếc la bàn vừa mới làm, được sản xuất để tiêu thụ ở đại lục. Tôi cũng kể rằng tôi có một người bạn là người Hoa sống ở Hồng Kông thường xuyên về thảm lục địa và sống nhờ vào những món quà hậu hĩ mà khách hàng nhờ anh xem đất biếu tặng. Nhưng, đặc  biệt, tôi kể chi tiết về người quản lý một khách sạn mới xây ở Hoa Nam đã đến Hồng Kồng để mời một thầy địa lý về xem khách sạn của mình xây có đúng Phong thủy không. Mắt nhà ngoại giao sáng ỉên
“Tất nhiên,”. Ông đồng ý, “khi phong thủy được sử dụng dể phát triển kinh doanh thi chấp nhận được”.
Từ nhận xét này và những nhận xét sau đó, tói có thể rút ra kết luận rằng đối với mặt trận kinh doanh, nước Trung Hoa sau cách mạng không hề chống lại việc nhờ các thầy địa lý giúp dỡ để phát triển thắng ỉợi; nhưng nếu vì lợi ích cá nhân, vì sự tôn kính tổ tiên hoặc vì lý do thuần tuý lễ nghi thì Phong thủy bị kiểm soát gắt gao.

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh, Phong thủy và các cơ sở kinh doanh