Thêm các bài viết hay , ý nghĩa về phong thủy

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy

Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy HAI MƯƠI BỚN NGÔI SAO PHONG THỦY Trong một phần trước (xem “Biểu đồ các điềm” ở Chương 6), chúng ta đã biết mỗi vùng của một địa điểm có một điềm riêng của nó, phụ thuộc vào hướng của địa điểm. Trong phần này, chúng ta sẽ […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Nhị thập bát tứ

NHỊ THẬP BÁT TÚ (Hai mươi tám chòm sao) Hai mươi bốn tiết cho phép người sử đụng la bàn tìm được vị trí của quả đất trong bầu trời bằng cách lấy chuyển động của quả đất quanh mặt trời hàng năm bù cho chuyển động quay quanh minh nó hàng ngày. Nhưng đây […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Sự lặp lại của các điểm trên la bàn

Sự lặp lại của các điểm trên la bàn Sau đây, chúng ta sẽ thấy trong 24 ô của la bàn, ô nào cũng liên quan đến một ngôi sao Phong thủy riêng biệt, cũng như liên quan đến các yếu tố khác, chẳng hạn 24 tiết. Nhưng 8 ô của la bàn còn liên […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Chu kỳ sáu mươi năm (tiếp)

CHU KỲ SÁU MƯƠI NÃM (2) : MƯỜI CAN Lâu đời hơn cả cách tính bằng Mười hai chi là trình tự Mưòi can. Đây là tên của các ngày cúa một tuần mười ngày. Những tên này hếl sức lâu đời, có lẽ từ trước khi có văn tự, bơi vì mười tên này […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Chu kỳ sáu mươi năm

CHU KỲ SÁU MƯƠI NẢM (1): MƯỜI HAI CHI Người ta quen gọi ỉà mười hai con giáp dùng để tính nãm. Tên của những con vật này đã được các nhà sư (đạo Phật) chấp nhận vào khoảng thế kỷ thứ bảy để làm tên phổ thông cho mười hai ký hiệu gọi là […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Lịch Trung Hoa

LỊCH TRUNG HOA Những người muốn nghiên cứu sâu hơn về phong thủy cần phải có một số hiểu biết về iịch Trưng Hoa vì khách hàng Ihường muốn biết ngày nào là tốt nhất dể cơi nới thêm nhà, làm thêm chái hoặc phá dỡ ngôi nhà cũ. Độc giả cố […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn Trung Hoa

  LA BÀN TRUNG HOA La bàn Trung Hoa dược cấu tạo theo la bàn truyền thống hàng hảiiTrung Hoa, thì không chia các điểm của la bàn liên tiếp cho hại như trong các la bàn phuơng Tây. Sau khi bốn điểm chính đã được chia thành Tám phương (Bắc, Đông Bắc, v.v..), tám […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn (tiếp)

La bàn MẬT ĐĨA Mặt đĩa la bàn phức tạp hơn nhiều. Nó hình tròn, đáy có hơi lồi đặt khớp vào chỗ lõm của địa bàn. ỏ giữa mặt đĩa là một kim nam châm, chiếc kim này được từ hóa sao cho nó chí phương Nam phù hợp với truyền thống vẽ bản […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

La bàn

La bàn LA BÀN La nghĩa là có những ô nhỏ giống như một cái lưới; bàn có nghĩa tà cái đĩa. Tên đó là chính xác. Mặt đĩa phíạ trong của la bàn có những đường tròn và những đường phân chia, cho ta hình ảnh của một cái lưới tròn hoặc một cái […]