Category Archives: Phong thủy và các cơ sở kinh doanh

Các tác động của phong thủy đối với cơ sở kinh doanh, buôn bán

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh (tiếp)

Phong thủy và các cơ sở kinh doanh Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hái, với những thang máy đặt nghiêng theo các nguyên lý Phong thủy , nổi tiếng là một thí dụ về ảnh hưởng của Phong thủy đối với kinh doanh hơn là nổi tiếng về những đóng góp mới nhất vào… Read More »