Category Archives: Ngũ hành

Trung tâm của khoa học Phong thủy là thuyết Ngũ hành . Nhà Phong thủy khi nghiên cứu các ngọn đồi hay các ngôi nhà quanh một địa điểm có hợp với khách hàng hay không