Các bạn có thể tìm thấy các khái niệm và nguyên lý cơ bản khi bước đầu tìm hiểu về phong thủy

Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY Các thuật ngữ dùng trong phong thủy Phong thúy sú’ dụng những thuật ngữ lấy trong Thiên vãn học Trung Hoa: Chu iước (Chim), Huyền vũ (Rùa), Thanh long (Rồng) và Bạch hố (Hổ)) để chỉ bốn hướng – trước mặt, […]

Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

Định nghĩa cơ bản trong phong thủy

định nghĩa cơ bản trong phong thủy Các định nghia cơ bản trong phong thủy Khi chúng ta nói về Phong thủy của một nơi nhất định, là chúng ta đề cập đến Phong thúy cúa một khu vực, của một địa điểm, của một ngôi nhà sẽ […]

Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

Các khái niệm phong thủy cơ bản

Các khái niệm phong thủy cơ bản Điều này hình như không đáng quan tâm đối với những người cho rằng Phong thủy chỉ liên quan với phần bên trong của nhà ở và cửa hiệu. Nhưng khi người ta muốn biết giường ngủ phải quay đầu về […]