Category Archives: Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

Các bạn có thể tìm thấy các khái niệm và nguyên lý cơ bản khi bước đầu tìm hiểu về phong thủy

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY Các thuật ngữ dùng trong phong thủy Phong thúy sú’ dụng những thuật ngữ lấy trong Thiên vãn học Trung Hoa: Chu iước (Chim), Huyền vũ (Rùa), Thanh long (Rồng) và Bạch hố (Hổ)) để chỉ bốn hướng – trước mặt,… Read More »