Hướng của ngôi nhà như thế nào thì hợp với những đặc trưng của người ở trong đó?

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Các thuộc tính của chín số sinh

Chín số sinh Mỗi số sinh có nhiều thuộc tính, đặc biệt, là quẻ của mỗi số; từ đó ta có thể tìm được phương của nó, sự phân cực âm dương của nó, trục nằm ngang (tức là nó nghiêng về bên Đông hay bên Tây), biểu hiện (tích cực hay tiêu cực) và […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Tìm năm theo phong thủy

Tìm năm Trong trường phái La bàn, cũng như trong số luận về số 9, mỗi năm có một số riêng của nó từ 1 đến 9. Những số này đi theo thứ tự ngược, mỗi nãm thay đổi vào ngày Lập xuân. Từ năm 1981 đến cuối thế kỷ hai mươi, tiết Lập xuân […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Tính lịch phong thủy

TÍNH LỊCH PHONG THỦY Bây giờ chúng ta có thể tính Lịch phong thửy cho một người (để thuận tiện, sau này ta gọi số này là “So sinh”) và từ đó tìm ra hướng nhà thích hợp nhất. Có bốn bước: 1. Tìm số năm. Đó là số tương ứng với năm sinh cua […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Lịch Trung Hoa

Lịch Trung Hoa Năm âm lịch bắt đầu tuần trãng thứ hai sau tiết Đông chí; nhưng có một loại lịch khác, một ỉoạì lịch xưa hơn gọi Là “Nông lịch” dựa trên vị trí của Mặt trời. Nông lịch chia năm thành hai mươi bốn tiết (mơi tiết khoảng 15 ngày), hai tiết là […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Lịch Trung Hoa

LỊCH TRUNG HOA Lịch Trung Hoa là một trong những loại lịch hết sức phức tạp. Khác với lịch phương Tây, trong đó một năm có độ dài cố định, lịch Trung Hoa là âm lịch. Đó là một loại lịch mà tháng nào cũng bắt đầu bằng đầu tuần trăng. Năm mới âm lịch […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Định luật số 9 và lạc thư (tiếp)

Định luật số 9 và lạc thư Định luật số 9 và lạc thư Mỗi một số đó, trừ 5, đều quay về một trong tám phương; đo đó số nào từ 1 dến 9 cùng có thể kết hợp với một trong tám phương của la bàn, tức […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Định luật số 9 và lạc thư

Định luật số 9 và lạc thư Định luật số 9 và lạc thư. Muốn hiểu được Phương pháp này cần phải hiểu Định luật số 9. Đây là sự nhận xét – cũng như trong sô học phương Tây – rằng bất kỳ số nào cũng có thể rút lại thành một số đơn giản […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

KẾT HỢP NHÀ Ở VỚI LỊCH PHONG THỦY Bây giờ chúng ta sang một khía cạnh hấp dẫn khác của Phong thủy: Hướng của ngôi nhà ở như thế nào thì phù hợp với những đặc trưng của người ở trong đó? Lịch phong thủy cho biết hướng nào là thích hợp nhất đối với […]