Hướng của ngôi nhà như thế nào thì hợp với những đặc trưng của người ở trong đó?

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Thủy Hành của người: Mộc Một sự lựa chọn rất tốt dể làm phòng ngủ, phòng học hoặc văn phòng. Nếu phòng dùng vào chức năng khác, tác động kích thích và có lợi của phòng sẽ mất đi. Hãy khai thác những khả năng […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Kim Hành của người : Mộc Tránh phòng này. Nó tác động có hại. Những người sáng tạo sẽ bị mất trí tưởng tượng nếu ớ trong phòng này. Nếu làm phòng ngủ, có nguy cơ ốm đau; nếu làm phòng khác thì nguy cơ […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Thổ Hành của người : Mộc Phòng này có thể dùng làm phòng ngủ, phòng học hoặc nghỉ ngơi. Sau một ít năm cảm thấv dễ chịu, cuối cùng người ở sẽ chán và muốn đổi. Cảm giác không thoải mái khiến người ở thấy q&n phải […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Hỏa Hành của người : Mộc Một nơi ở hết sức không thích hợp. Ở đây, người ta sẽ cảm thấy không thoải mái; vế mặt sức khoẻ, có thể bị sốt rét và mắc bệnh thần kinh. Hãy tránh đi. Hành của phòng : […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Hành của phòng : Thổ Hành của người : Mộc Phòng này có thể dùng làm phòng ngủ, phòng học hoặc nghỉ ngơi. Sau một ít năm cảm thấv dễ chịu, cuối cùng người ở sẽ chán và muốn đổi. Cảm giác không thoải mái khiến người ở thấy q&n phải […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Ngôi nhà và những người thường trú trong đó

NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG NGƯỜI THƯỜNG TRÚ TRONG ĐÓ Chúng ta đã biết các thuộc tính của số sinh. Bây giờ điều mà chúng ta thực sự muốn biết là những thuộc tính đó giúp gi chơ chúng ta; làm sao biết được bộ phận nào của ngôi nhà là thích hợp, còn một bộ […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm Nếu muốn, chúng ta không chỉ nói một cách đơn giản rằng một căn phòng nào đó là tốt hoặc không tốt đối với một người nào đó, chúng ta còn có thể xem các cách mà các hành tác động ỉẫn nhau và nói một cách chính xác […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm

NHÀ VÀ TỬ VI CÁC ĐIỂM Nếu muốn, chúng ta không chỉ nói một cách đơn giản rằng một căn phòng nào đó là tốt hoặc không tốt đối với một người nào đó, chúng ta còn có thể xem các cách mà các hành tác động ỉẫn nhau và nói một cách chính xác […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Các thuộc tính của chín số sinh

chín số sinh chín số sinh, chín số sinh Sự phân cực Mặc dầu sự phân cực âm dương của số xuất phát từ quẻ, song vẫn có một cách tìm nó dễ hơn. Chỉ cần chú ý số sinh là chẩn (âm) hay lẻ (dương). Chỉ có một ngoại lệ là số 5 bởi […]