Một trong những mặt hấp dẫn nhất của Phong thủy:tìm ra vị trí chính xác của những chỗ có lợi nhất ở trong nhà và chỗ bất lợi phải tránh.

Bát quái và địa điểm

Điềm trong bát quái

ĐIỂM ĐIỂM, ĐIỂM Chúng ta tưởng tượng chia mặt sàn một ngôi nhà làm 9 ô Tánỉis bèn ngoài, hoặc phòng, mỗi ô có thế phân cho một quẻ tuỳ theo hướng của ngôi nhà. Ô ở giữa không hướng vào phương nào cả,và trong các ngôi nhà cổ của người Trung Hoa thì nhà nào […]

Bát quái và địa điểm

Tám hướng

TÁM HƯỚNG Tám hướng, Tám hướng Trong trường phái La bàn, các ngôi nhà được xếp theo tám loại chính tuỳ theo mặt trước của ngôi nhà đó hướng về phương nào. Những ngôi nhà không hướng thẳng vào một trong tám phương đó thì được xếp vào hướng kế cận. Cuối cuốn sách này chúng […]

Bát quái và địa điểm

Các điềm báo

CÁC ĐIỂM BÁO Các điềm báo, các điềm báo, các điềm báo (A) Lục sát. Vùng này còn có cách gọi khác như là Thất yêu hoặc Thất sát. Trong Chiêm tinh học, những tên này xuất phát từ bảy ngôi sao cách xa ngôi sao mẹ. Nó báo trước một sự kiện – dù […]

Bát quái và địa điểm

Bát quái và phong thủy

BÁT QUÁI VÀ PHONG THỦY Việc có hai trình tự nói lên ràng trong khi có một phương vị chuẩn mực cho mỗi quẻ thì những phương vị đó vảrt không phải là tuyệt đối cố định. Nhưng tên của các quẻ thi vẫn không thay đổi, và với tên của chúng, biểu tượng của […]

Bát quái và địa điểm

Bát quái

BÁT QUÁI Bát quái là những biểu tượng thiêng liêng – chúng xuất hiện trên quốc kỳ của Hàn Quốc cũng giống như chữ Thập hoặc Lưỡi liềm trên lá quốc kỳ của một số nước khác. Theo truyền thuyết thì những biểu tượng này xuất hiện trên lưng một con Long mã từ thời […]

Hành kim trong phong thủy
Bát quái và địa điểm

Địa điểm trong khu vực

Địa điểm trong khu vực Địa điểm trong khu vực Chúng ta nhớ lại lằng bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc được tượng trưng bằng bốn con vật Thanh long (Rồng), Chu tước (Chim), Bạch hổ (Hổ) và Huyền vũ (Rùa). Bốn con vật này cũng tượng trưng cho mặt phải, mặt trước, mặt trái, […]

Bát quái và địa điểm

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy

Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy Hòa hợp địa điểm với cảnh vật trong phong thủy. Chúng ta đã thấy cảnh vật ảnh hưởng đến đia điểm bằng cácl nào khi chúng ta xét tác động của hành cảnh vật lên hành đị; điểm. Chúng ta, chú yếu chỉ xét đến hình […]