Những tiên đoán cho năm loại nhà hoặc địa điểm cơ bản trong năm loại khu vực hoặc cảnh vật

84 - Địa điểm hành Mộc
Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm hành Mộc

Tóm tắtĐịa điểm hành MộcĐịa điểm hành Mộc Cảnh vật hành Hỏa/ Địa điểm hành Mộc Cảnh vật hành Hóa được nhận biết qua, những ngôi nhà có mái dốc đứng hoặc những đỉnh núi ớ nơi xa xa. Mộc sinh Hỏa. Một địa điếm như vậy thì có thể cho hàng xóm nhiều hơn […]

278 - Địa điểm thuộc hành Mộc trong thực tế
Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Mộc trong thực tế

Tóm tắtĐịa điểm thuộc hành MộcĐịa điểm thuộc hành Mộc Địa điểm thuộc hành Mộc trong thưc tê!à mạt kiến trúc hoặc bằng gỗ, hoặc cớ hình dáng thuộc hành Mộc nhu hình cột hoặc hình tháp. Trong năm trường hợp sau đây, người ta cho rằng ngôi nhà thuộc hoàn toàn về hành Mộc, […]