Category Archives: Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Những tiên đoán cho năm loại nhà hoặc địa điểm cơ bản trong năm loại khu vực hoặc cảnh vật

Địa điểm thuộc hành Thủy

Địa điểm thuộc hành Thủy Địa điểm thuộc hành Thủy Cảnh vật hành Kiin / Địa điểm hành Thủy Khi một ngôi nhà thuộc hành Thủy với hình dáng không đéu nhưng buông xuống, nằm trong một cảnh vật có những ngọn đồi thoai thoải tượng trưng cho hành Kim, hoặc ở thành thị là… Read More »

Địa điểm thuộc hành Kim (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Kim Địa điểm thuộc hành Kim Cảnh vật hành Kim / Địa điểm hành Kim Cảnh vật hành Kim ở nông thôn được tượng trưng hằng những ngọn đồi tròn, còn ở thành phố thì bàng những ngôi nhà có mái VÒ1TÌ hoặc những cửa tò vò. Khi hành cùa địa… Read More »

Địa điểm thuộc hành Thổ (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Thổ Địa điểm thuộc hành Thổ Cảnh vật hành Thổ / Địa điểm hành Thổ Khi những ngôi nhà mái bằng nằm trong một cánh đồng bằng phẳng hoặc giữa những ngôi nhà cũng mái bằng như vậy hoặc hơi vuông thì tình trạng ở đó là sự cân bẳrìg Thổ… Read More »

Địa điểm thuộc hành Hỏa (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Hỏa Địa điểm thuộc hành Hỏa, Địa điểm thuộc hành Hỏa Cảnh vật hành Thổ/ Địa điểm hành Hòa Cảnh vật thuộc hành Thổ được thấy qua những cánh đồng bằng phẳng, hoặc những ngôi nhà mái bàng thấp. Thổ đại điện cho than do hòa… Read More »

Địa điểm thuộc hành Mộc (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Mộc Địa điểm hành Mộc. Trên đây chúng ta đã chỉ ra mội địa diểm (hoặc ngôi nhà) chịu ảnh hưởng của NgQ hành như thế nào. Trong thực tế, địa điểm có thể được coi là thuộc về hai hay nhiều hơn hai hành nhưng r’tình trạng hỗn hợp đó”,… Read More »