Những tiên đoán cho năm loại nhà hoặc địa điểm cơ bản trong năm loại khu vực hoặc cảnh vật

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thủy

Địa điểm thuộc hành Thủy Địa điểm thuộc hành Thủy Cảnh vật hành Kiin / Địa điểm hành Thủy Khi một ngôi nhà thuộc hành Thủy với hình dáng không đéu nhưng buông xuống, nằm trong một cảnh vật có những ngọn đồi thoai thoải tượng trưng cho hành Kim, hoặc ở thành thị là […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thủy

Địa điểm thuộc hành Thủy hành Thủy Cảnh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Thủy Thúy sinh Mộc, hai hành này hài hoà với nhau, do đó bà con láng giềng được hưởng lợi ích do ngôi nhà thuộc hành Thủy đem đến. Tốt nhất cho chức nâng của ngôi […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Kim Địa điểm thuộc hành Kim Cảnh vật hành Kim / Địa điểm hành Kim Cảnh vật hành Kim ở nông thôn được tượng trưng hằng những ngọn đồi tròn, còn ở thành phố thì bàng những ngôi nhà có mái VÒ1TÌ hoặc những cửa tò vò. Khi hành cùa địa […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim

Địa điểm thuộc hành Kim Cảnh vật hành Hỏa / Địa điểm hành Kim Một tổ chức tài chính dự định xây một ngôi nhà vòm để làm trụ sỏ chính cần phải tránh cánh vật chủ yếu gồm những ngôi nhà mái dốc nhọn hoặc những đỉnh núi. Những […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Kim

Địa điểm thuộc hành Kim Cảnh vật hành Mộc / Địa điểm hành Kim Tôi có thế hình dung ra rằng ít độc giả của cuốn sách lại thích thú ngắm nhìn một ngồi nhà thờ lớn trên có mái vòm dát vàng lộng lẫy lờ mờ lìiện ra sau các ngọn cây của một […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thổ (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Thổ Địa điểm thuộc hành Thổ Cảnh vật hành Thổ / Địa điểm hành Thổ Khi những ngôi nhà mái bằng nằm trong một cánh đồng bằng phẳng hoặc giữa những ngôi nhà cũng mái bằng như vậy hoặc hơi vuông thì tình trạng ở đó là sự cân bẳrìg Thổ […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Thổ

ĐỊA ĐIỂM THUỘC HÀNH THỔ Địa điểm thuộc hành thổ, địa điểm thuộc hành thổ Ngày nay, những ngôi nhà thuộc hành Thổ đã trở nên tầm thường. Hành Thổ được thể hiện trong những ngôi nhà hơi vuông, bằng, có những đặc điểm kiếÁ trúc của những thập kỷ […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Hỏa (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Hỏa Địa điểm thuộc hành Hỏa, Địa điểm thuộc hành Hỏa Cảnh vật hành Thổ/ Địa điểm hành Hòa Cảnh vật thuộc hành Thổ được thấy qua những cánh đồng bằng phẳng, hoặc những ngôi nhà mái bàng thấp. Thổ đại điện cho than do hòa […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Hỏa

ĐỊA ĐIỂM THUỘC HÀNH HỎA Cảnh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Hóa Trong một cảnh vật nông thôn, hành Mộc được thể hiện ở rừng và cây cối. Trong phong cánh thành thị, hành Mộc thể hiện qua các ngôi nlìà bằng gỗ (fl khi là những ngôi nhà có hình cột) hoặc bằng […]

Ảnh hưởng của cảnh vật đến địa điểm

Địa điểm thuộc hành Mộc (tiếp)

Địa điểm thuộc hành Mộc Địa điểm hành Mộc. Trên đây chúng ta đã chỉ ra mội địa diểm (hoặc ngôi nhà) chịu ảnh hưởng của NgQ hành như thế nào. Trong thực tế, địa điểm có thể được coi là thuộc về hai hay nhiều hơn hai hành nhưng r’tình trạng hỗn hợp đó”, […]