Phong thủy nhà ở

Những lưu ý và phương pháp Điều chỉnh

1. Những điều cần nắm trước khi tiến hành Điều chỉnh

Để Điều chỉnh trường Khí vào nhà, cần nắm vững những điều có tính nguyên tắc sau đây:

– Điều chỉnh (Hóa giải) là một giải pháp kỳ thuật, không phải là công việc mang tính thần bí, vì vậy trong Điều chỉnh cần vận dụng các chỉ dẫn của tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia và quốc tế, đồng thời kết họp các yếu tố để đảm bảo luôn đạt được Thiên Địa Nhân hợp nhất trong nhà (tức Trời, Đất, Người phải hòa đồng). Người điều chỉnh nhà không nên tỏ ra cho chú nhà nghĩ rằng giải pháp Điều chỉnh thế này nhiều bí ẩn lắm. Chẳng có gì là bí ẩn cả, chỉ có kỹ thuật mà thôi! Đương nhiên có những giải pháp mà ta chưa giải thích được bằng khoa học thì cứ tạm thừa nhận, chờ tiến bộ của loài người sẽ giải thích sau. Nhưng không nên coi đó là thần bí.

– Khi tiến hành Điều chỉnh, cần thấy rằng nhà thịnh vượng hay không là do con người trong nhà làm ra. Mà muốn làm ăn phát đạt, sinh con đẻ cái thuận hòa thì con người phải có sức khỏe tốt, có trí thông minh và lòng quyết tâm phấn đấu. Cái đó có được là nhờ trong nhà có trường khí tốt. Đó là ngôi nhà luôn vượng Khí, cân bằng Âm Dương Khí, nhiều Sinh khí, ít Tà khí. Một khi trong nhà có trường khí tốt thì hệ thần kinh của người trong nhà sẽ khỏe mạnh, sáng suốt. Đó là nguồn gốc của ăn nên làm ra. Cho nên mọi hành vi Điều chỉnh cần nhằm đạt được những yêu cầu này của Khí. Ta không thể trông vào sự ban cho của Trời Đất hoặc một đấng Thần linh nào cả. Tất cả do ta tự làm mà có. Vì vậy, Điều chỉnh phải lấy mục tiêu làm sao dân đến có trường khi tốt trong nhà, không nên sa đà vào những giải pháp vụn vặt mang tính duy tâm. Nhà mà đạt được Thiên Địa Nhân họp nhất thì chắc chắn sẽ có trường khí tốt.

– Khi tiến hành Điều chỉnh nhà, cần phải cùng đồng thời quan tâm đến 3 thứ: Cửa chính, lò bếp và bàn thờ. Cả 3 thứ này đều phải quan tâm đến hướng và vị trí, sao cho thích họp với chủ nhà. Ba thứ này phối họp với nhau là một giải pháp tốt trong Điều chỉnh nhà.

– Cửa chính là nơi dần Khí vào nhà, vì vậy trong mọi trường họp cần phải xem xét đến hướng của cửa chính. Hướng cửa chính là đường nối Tâm nhà ra đến điểm giữa cửa chính. Nó được xác định theo vòng 24 cung sơn hướng. Hướng cửa chính phải họp với mệnh chủ nhà để có được Thiên Địa Nhân họp nhất. Khí phải đi từ cửa chính vào đến Tâm nhà, sau đó phân phát đến các phòng. Đây là nguyên tắc mà người thiết kế cần đảm bảo. Khí không vào đến Tâm nhà thì nhà sẽ mất Khí. Qua kiểm tra các nhà, tác giả nhận thấy không ít nhà gặp tình trạng Khí không vào đến Tâm nhà.

– Khi trong nhà có mộ thì làm thế nào? Trước hết cần phải quan niệm đây là cái có thật, nó tồn tại khách quan trong nhiều ngôi nhà. Ở đây không có gì là mê tín dị đoan cả. Khoa học ngày nay đã thừa nhận con người đang tồn tại ở 3 thể: Thể xác (Body), thể vía còn gọi là linh hồn hoặc vong hồn (Soul) và thể trí (Spirit) là tâm của ta. Khi con người chết đi thì thể xác trở về đất và khí, còn thể vía và thể trí thì vẫn tồn tại, nhưng trong một cõi giới khác với cõi trần của chúng ta. Như vậy trong một ngôi nhà rất có thể đang tồn tại một ngôi mộ mà chủ nhà không biết. Khi đó trong nhà sẽ có nhiều Âm khí. Cũng có thể chỉ có một tụ điểm Âm khí dưới dạng khí hình (dân ta gọi là có vong) mà không có mộ thực. Dù là có mộ hay chỉ có vong thì trong nhà cũng sẽ bị nhiều Âm khí, người nhà sẽ ốm đau dễ sinh bệnh. Cho nên khi đã có yếu tố này thì phương châm là phải đưa vong đi khỏi nhà. Việc này nhiều nhà đã phải nhờ nhà chùa và đơn vị quản trang giải quyết. Đó là một thực tế vẫn gặp ở các nhà. Bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu [69] của tác giả, có bàn kỹ về vấn đề đưa vong đi khỏi nhà.

2. Các phương pháp Điều chỉnh

Có nhiều phương pháp điều chỉnh khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cần điều chỉnh của mỗi nhà hoặc mồi khu vực trong nhà. Tuy nhiên có thể quy nạp mấy dạng Điều chỉnh cụ thể như sau:

1/ Điều chỉnh bằng phương pháp thu Khí. Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một khu vực có khả năng thu khí tốt để luôn có trường khí tốt vào nhà. Có thể là phương pháp tự nhiên hoặc nhân tạo.

2/ Điều chỉnh bằng bố cuc hê cửa. Đây là việc làm của người thiết kế nhà. Bản chất của phương pháp này là làm sao để cho Hướng cửa chính hợp với mệnh chủ nhà. Một khi không hợp thì có thể Điều chỉnh bằng Hướng bàn thờ hay Hướng lò bếp, hoặc điều chỉnh bằng hệ Gương. Hệ cửa đi và cửa sổ trong nhà cần được bố trí sao cho quỹ tích Khí vận hành trong nhà đi theo hình chữ s, tức là phù hợp với quy luật vận hành của vũ trụ. Khí vào cửa chính phải đến được tâm nhà rồi mới đến các phòng trong nhà. (về tâm nhà xem mục 9.4.6).

3/ Điều chỉnh bằng bàn thờ hay lò bếp: Phương pháp này phối họp hướng bàn thờ, hướng lò bếp với hướng cửa chính để tăng tính thích họp với mệnh chủ nhà, tăng thêm sức khỏe và sự phồn thịnh của gia cảnh.

4/ Điều chỉnh bằng phương pháp chẻ Khí. Bản chất của phương pháp này là chẻ một dòng Khí mạnh đi vào nhà thành nhiều sợi mảnh, để nó đi vào nhà mềm hơn và đi uốn lượn, để không gây xốc cho người trong nhà, không gây cảm gió.

5/ Điều chỉnh bằng hê Gươm. Hệ Gương gồm có gương phẳng, gương Tiên thiên bát quái phẳng, gương lồi, gương lõm. Mồi gương có một chức năng sử dụng riêng. Có thể dùng chúng để điều chỉnh theo những yêu cầu cụ thể.

6/ Điều chỉnh bằng Phù và linh vật. Bản chất của điều chỉnh này là dùng các Phù, có thế là Phù tượng, Phù tranh, Phù giấy vẽ đế điều chỉnh trường khí, trấn trạch, trừ tà, chữa bệnh theo nguyên lý “Thiên Nhân tương ứng”.

7/ Điều chinh bằng Cảm xạ hoc: Dùng Cảm xạ học để kiểm soát Sinh khí, Tà khí và sự cân bằng Âm Dưcmg khí của đất và không gian trong nhà, từ đó có giải pháp bù trừ thích họp để đạt được không gian ở luôn có trường khí tốt.