Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Nhị thập bát tứ

NHỊ THẬP BÁT TÚ
(Hai mươi tám chòm sao)
Hai mươi bốn tiết cho phép người sử đụng la bàn tìm được vị trí của quả đất trong bầu trời bằng cách lấy chuyển động của quả đất quanh mặt trời hàng năm bù cho chuyển động quay quanh minh nó hàng ngày. Nhưng đây khồng phải là một hệ thống chính xác. Thông thường, ở mép la bàn có một vòng 365 ‘/4 ô, mỗi ô là một độ Trung Hoa. Do đó, mỗi độ biểu diễn sự thay đổi phương vị của Mặt trời trong một ngày. Như thế có nghĩa là la bàn có thể sử dụng vừa như là một địa bàn vừa như là một binh đồ thiên cầu. Vì mục đích sau, cạnh vòng chia độ là vị trí của 28 chòm sao (nhị thập bát tú) dọc theo xích dạo của bầu trời. Bằng cách ghi lại vị trí của trăng tròn, thường là vào ngày 15 âm lịch, người sử dụng la bàn có thể xác định được vị trí của Mặt trời giữa cắc chòm sao, vì trăng tròn bao giò cũng ớ phần của bầu tròi đối diện với Mặt trời. Các yếu tô này cho phép các nhà Phong thủy lâu năm trong nghề tính được sô lần và ngày, tháng, nãm xảy ra nguyệt thực, nhật thực, cũng như độ dài của nãm Mặt trời. Tên của hai mươi tám chòm sao được ghi dưới đây. Chúng được coi sẽ có ảnh hưởng tốt hay xâu. Có thể lập mối liên hệ trực tiếp giữa ngày tháng năm của năm dương lịch với các độ cùa 28 chòm sao. Tuy nhiên, phương vị cùa các chòm sao lệch đi một độ hoặc một ngày trong vòng 30 năm. La bàn cúa các thời kỳ khác nhau sẽ thay đổi phương vị của 28 chòm sao để giải thích sự thay đổi này. Tuy nhiên, vượt ra ngoài những nhận xét sơ bộ về cách sử dụng la bàn như là một công cụ thiên vãn không phải là phạm vi của quyển sách này.

Nhị thập bát tứ, Nhị thập bát tứ