Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Nhà và tử vi các điểm (tiếp)

Nhà và tử vi các điểm

Nếu muốn, chúng ta không chỉ nói một cách đơn giản rằng một căn phòng nào đó là tốt hoặc không tốt đối với một người nào đó, chúng ta còn có thể xem các cách mà các hành tác động ỉẫn nhau và nói một cách chính xác hơn về sự đánh giá của chúng ta. Dưới đây là sự hướng dẩn ngắn gọn về các hành cúd phần bên trong (nội thất) một ngói nhà có liên quan với hành số sinh như thế nào.

Hành của phòng : Mộc

Hành của người : Kim

Sau một thời gian ngắn ớ trong phòng này, người ta sẽ cảm thấy lất khoẻ. Sẽ là một sự lựa chọn tốt nếu dùng phòng này làm nơi sản xuất, hoạt động vui chơi, tập thể dục cá nhân. Có lẽ làm phòng ngú thi không tốt.

Hành của phòng : Mộc

Hành của người : Thủy

Tác dụng ở đây cũng giống như tác dụng đối với một người có hành Thổ. Bầu khỏng khí ở đây làm cho con người yếu đuối. Không nên ở lâu trong phòng này.

Nếu muốn, chúng ta không chỉ nói một cách đơn giản rằng một căn phòng nào đó là tốt hoặc không tốt đối với một người nào đó